Dit zal je ook interesseren
3.738

asielzoekers opgevangen

Help in een opvangcentrum

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, honger of vervolging. Sommigen komen in België terecht en zoeken hier een veilige plek en een tijdelijke thuis. Op vraag van de overheid zorgen wij mee voor hun opvang. We doen dat met aandacht voor de noden van de asielzoekers en in harmonie met de omgeving.

In 2014 daalde het aantal asielaanvragen in België. We vingen in veertien opvangcentra 3.738 asielzoekers op, waarvan 2.531 nieuwe (t.o.v. respectievelijk 4.620 en 3.099 in 2013). 2.446 asielzoekers verlieten het opvangcentrum. Onder de asielzoekers waren 47,82% gezinnen, 41,68% alleenstaande mannen en 10,50% alleenstaande vrouwen. Onze bewoners zijn vooral afkomstig uit Azië of het Midden-Oosten (39,67%), Afrika (37,06%), Rusland en Europa (17,74%).