Dit zal je ook interesseren
309

voogdijdossiers

Ons team van professionele voogden begeleidt minderjarigen die afkomstig zijn van buiten de Europese Economische Ruimte en die in België aankomen zonder ouders of iemand die hen wettelijk kan vertegenwoordigen. Ze zien toe op het welzijn van de jongeren en bespreken samen de mogelijkheden van gezinshereniging, verblijf in België of vrijwillige terugkeer.

In 2014 begeleidden we 309 voogdijdossiers. 159 dossiers werden afgesloten. De meest voorkomende redenen daarvoor waren: meerderjarig geworden (88), verdwijningen (21), gezinshereniging in België of Europa (20) en vrijwillige terugkeer (6). De minderjarigen kwamen het vaakst uit Afghanistan (24), Marokko (10), Servië (8) en Syrië (8).

Onze voogden houden altijd het hoger belang van het kind voor ogen. Maar wat is het hoger belang precies? En wie bepaalt dat? Wie neemt de eindbeslissing? Het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) en Unicef werkten een theoretisch kader uit. Als stakeholder en expert werden we uitgenodigd om dit theoretisch kader mee te vertalen naar de praktijk in België. We namen onder meer deel aan een tweedaags overleg.