3502

vrijwillige uren vorming in 2015

127

preventieve hulpacties in 2015

914

bloeddonaties in 2015