3502

vrijwillige uren vorming in 2015

5896

vrijwillige uren hulpdienst in 2015

127

preventieve hulpacties in 2015