3794

vrijwillige uren vorming in 2016

171

preventieve hulpacties in 2016

1053

bloeddonaties in 2016