3502

vrijwillige uren vorming in 2015

5896

vrijwillige uren hulpdienst in 2015

914

bloeddonaties in 2015