3794

vrijwillige uren vorming in 2016

5755

vrijwillige uren hulpdienst in 2016

171

preventieve hulpacties in 2016