81

vrijwilligers

5.022

uren vrijwilligersinzet

2.098

bloeddonaties in 2015