81

vrijwilligers

5.022

uren vrijwilligersinzet

1.023

cursisten in 2015