Omschakeling naar 1 type bloedzak

Vanaf 4 juli schakelen we over naar het gebruik van 1 type bloedzak. Donoren die door deze omschakeling niet langer bloed kunnen doneren, werden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Zij kunnen echter nog wel plasma geven. Kreeg je geen brief of mail, dan verandert er voor jou niets.
In REDactie, de krant voor donoren, kan je alles uitgebreid nalezen.

Bekijk

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

112 (Europees noodnummer) – dringende medische hulpverlening en noodnummer brandweer

101 – Politie (alleen bij dringende politiehulp)

070/245245 – Antigifcentrum

105 – Niet dringend ziekenvervoer (Ambulancedienst Rode Kruis Vlaanderen)

www.huisarts.be – wachtdienst huisartsen

www.apotheek.be – wachtdienst apotheken

www.tandarts.be – wachtdienst tandartsen

Verkiezing voorzitter, kandidaat lid afdelings comité

Beste vrijwilligers

Allicht hebben jullie op de vrijwilligerssite gelezen dat er in november in elke afdeling verkiezingen zullen plaats vinden voor voorzitter en ondervoorzitters. Elke voorzitter, ondervoorzitter en comité lid zal eind 2016 uit zijn taak ontheven worden. Dat zal uiteraard ook in onze afdeling zo zijn. De verkozen voorzitter zal uit de kandidaten voor het afdelings comité een nieuw comité samenstellen.

Elke vrijwilliger die op het moment van de verkiezing minstens één jaar geregistreerd is in onze afdeling mag aan deze verkiezingen deelnemen.

In onze afdeling vinden deze verkiezingen plaats op maandag 21 november e.k. om 20u in het afdelingslokaal, Weidestraat 10 bus 2 te 3900 Overpelt. Iedereen heeft het recht hiervoor zijn of haar kandidatuur te stellen. Voorwaarde is wel dat dit schriftelijk gebeurt en dat je samen met je kandidatuur een visietekst en een kort cv bezorgt. De kandidaturen dienen uiterlijk op 20 oktober in mijn bezit te zijn.

Mijn adres is, voor wie het niet mocht weten: Eddy Dewitz, Heuvelstraat 9, 3900 Overpelt. Het mag ook per mail: voorzitter@neerpelt-overpelt.rodekruis.be.

Je kunt het profiel en de taakomschrijving nalezen op de vrijwilligerssite via volgende link:

http://vrijwilliger.rodekruis.be/content/RVW/algemeen/praktische-gidsen/Functieprofielen%20voor%20vrijwilligers.pdf

Denk er bij het eventueel stellen van je kandidatuur aan dat een voorzitter…

·         …de vertegenwoordiger van het Rode Kruis in zijn/haar werkgebied is;

·         …de relaties met het gemeentebestuur voert;

·         …de vergaderingen van het afdelingscomité voorzit en de vergaderingen van regiocomité en provinciale vergadering bijwoont;

·         …instaat voor informatie en communicatie over wat er in deze vergadering besproken en beslist wordt;

·         …de leden van het afdelingscomité aanstelt;

·         …samen met het afdelingscomité het beleid van de afdeling bepaalt en er op toe ziet dat dit ook wordt uitgevoerd;

·         …toeziet op de werking van de disciplines en nauw contact heeft met alle afdelingsverantwoordelijken.

Kort na 20 oktober laat ik jullie weten wie er kandidaat is voor het voorzitter- en ondervoorzitterschap. Vanzelfsprekend hoop ik dat iedereen gebruik zal maken van zijn stemrecht en op 21 november aanwezig zal zijn om 20u.

Met vriendelijke groeten,

Eddy Dewitz

Uittredend afdelingsvoorzitter

Rode Kruis helpt helpen

Dagelijks zijn we in de weer om mensen te helpen.
Dankzij onze vrijwilligers zijn we er voor jou, altijd én overal.

Ontdek wat we doen

Meer weten?

Contacteer onze afdeling en we helpen je graag verder.

+ Stel je vraag