Jouw gift helpt

Of je nu A, B, AB of O bent: we kunnen je gift goed gebruiken! We moeten genoeg voorraad hebben van elke bloedgroep. Check de voorraad van 'jouw' bloedgroep en kijk wie jij helpt! Ben je niet zeker of je bloed mag geven? Dankzij onze donorzelftest kom je niet tevergeefs naar een bloedafname.

DONORZELFTEST

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

112 (Europees noodnummer) – dringende medische hulpverlening en noodnummer brandweer

101 – Politie (alleen bij dringende politiehulp)

070/245245 – Antigifcentrum

105 – Niet dringend ziekenvervoer (Ambulancedienst Rode Kruis Vlaanderen)

www.huisarts.be – wachtdienst huisartsen

www.apotheek.be – wachtdienst apotheken

www.tandarts.be – wachtdienst tandartsen

Hongersnood in Afrika - hoe kan je helpen?

 

In de Hoorn van Afrika hebben verschillende landen te maken met langdurig en extreme droogte. Maar liefst 20 miljoen mensen wachten op noodhulp. De honger in Afrika is het sterkst voelbaar in 4 conflictgebieden: Jemen,
Noord-Oost Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. Alleen al in Somalië zijn er naar schatting 363.000 kinderen ondervoed; 70.000 van hen zijn er bijzonder erg aan toe. De voedselcrisis wordt niet in de eerste plaats veroorzaakt door een gebrek aan voedsel, maar door een gebrek aan veilige toegang tot voedsel.

Rode Kruis zet momenteel in de getroffen landen alles op alles om de meest kwetsbaren bij te staan. Zolang het conflict doorgaat, worden de noden elke dag groter en wordt de toegang voor humanitaire organisaties moeilijker.
Daarom zijn alle support en giften welkom om de mensen in nood in de Afrika te kunnen helpen en de lokale hulpverleners te steunen.

Wat is er aan de hand? 

Vaak wordt gedacht dat hongersnood enkel veroorzaakt wordt door droogte. De effecten van El Niño hebben er inderdaad voor gezorgd dat de voorbije regenseizoenen tegenvielen, dat is echter maar een deel van het verhaal. We zien dat de hardst  getroffen zones (Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en Noord-Oost Nigeria) in de eerste plaats getroffen worden door een lang aanslepend conflict. Hierdoor zijn grote groepen mensen op de vlucht geslagen of door de gevechten niet in staat geweest om hun akkers te bewerken of vee te laten grazen. De lokale voedselmarkten zijn door het geweld in elkaar gestort, en ook op vlak van gezondheidszorg zijn niet de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om met tegenvallende oogsten om te gaan. Zo geraakte het vee bijvoorbeeld niet gevaccineerd. Veel landbouwinfrastructuur is ook vernietigd door het conflict. De werkelijke crisis was dus “man-made”, door de mens gemaakt, en de werkelijke oplossing ligt dan ook bij de internationale gemeenschap die een uitweg moet vinden voor het aanslepend conflict.

Wat doet het Rode Kruis?

In deze crisis opnieuw blijkt hoe belangrijk humanitaire toegang is. Door het aanhoudende conflict, geraakt voedselhulp vaak niet tot in de zwaarst getroffen gebieden. In zo’n situatie kan het Rode Kruis een wereld van verschil maken. Het Internationale Rode Kruis Comité (ICRC) neemt hierbij een sleutelrol op zich om samen met de lokale Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen de hulp bij de meest kwetsbaren te krijgen.

Het wereldwijde netwerk van het Rode Kruis is al jaren actief in de getroffen landen. Lokale hulpverleners helpen waar mogelijk en voorzien noodhulpmiddelen zoals voedsel, water en medicijnen. Doordat we lokaal zo actief zijn, kunnen we onze noodhulp beter afstemmen op de noden van de getroffen bevolking. Met het oog op de lange termijn proberen de lokale hulpverleners ook in te zetten op het bouwen van waterputten en dammen en geven zij voorlichting over de effecten van klimaatverandering en over het opslaan van regenwater.

Het Rode Kruis-Vlaanderen kon in 2016 via met het Duitse Rode Kruis hulp bieden in Jemen, dankzij steun van de Vlaamse Overheid. Tijdens de zwaarste drie maanden voorzagen we voedselhulp aan 800 families. Ook kregen 250 gezinnen een noodhulppakket met een hygiëne-kit, keukenmateriaal, dekens en matrassen en ontvingen meer dan 2000 kinderen psychosociale steun om beter met de context van oorlog om te gaan.

Vragen of suggesties?

Voor vragen en suggesties kan je terecht bij Wasja Rijs via administratieIS@rodekruis.be of 015 - 44 36 07.

 Alvast bedankt voor je hulp!

Bekijk

Meer weten?

Contacteer onze afdeling en we helpen je graag verder.

+ Stel je vraag