334

bloeddonaties

10

rampbestrijdingen per jaar

200

hulpposten per jaar