10

rampbestrijdingen per jaar

200

hulpposten per jaar

50

vrijwilligers