18

Aantal bloedinzamelingen 2016

15

Aantal bloedinzamelingen in 2015

135

Hulpposten in 2015