4500

stickers verkocht in 2017 Dankjewel!

201

bloedgevers op de afgelopen bloedinzameling(en)

2

openbare AED's zijn beschikbaar in Berlaar